W tytule tego artykułu zadalimy miałe pytanie o sukces, jednak aby móc na nie odpowiedzie, przyjrzyjmy sipojciu, które jest szczególnie bliskie wartociom CRE Property. Chodzi o tzw. krg kompetencji.

Wszechstronnie przeciętny czy wąsko wyspecjalizowany?

Oba te podejcia do zawodowego rozwoju – także w obszarze nieruchomoci komercyjnych – ścierają się ze sobą od lat. Z każdej strony podkreśla się, jak ważna jest elastyczność i zdolność do szybkiego nabierania nowych umiejętności. Tylko czy na pewno o to chodzi? Można w ten sposób osiągnąć mistrzostwo w jakiejkolwiek dziedzinie?

Nawet nie zamierzalimy tego sprawdza, poniewaw CRE Property wiedzielimy od samego pocztku, w którym kierunku ma podążafirma i do jakich klientów ma docieraze swoimi specjalistycznymi usługami. Nasz krg kompetencji to poredniczenie w transakcjach kupna i wynajmu wysokojakociowych powierzchni biurowych, magazynowych i usługowych. Nie planujemy wychodzenia poza ten obszar, co wynika z naszej długoterminowej, starannie przemylanej strategii.

Sukces i długa droga do niego

Powszechny lockdown równiedowiódł, e na rynku bezpieczni sprzede wszystkim ci, którzy majdo zaproponowania cowicej niogólnie przyjty „standard” i mogsipochwaliodpowiednipraktykw danym obszarze.

Skoro o dowiadczeniu mowa, to potwierdzeniem obranego przez nas kursu steorie mówice o tym, e potrzeba co najmniej 10 tys. godzin, czyli a1250 standardowych dni roboczych, by móc siwyspecjalizowa. To niespełna 5 lat ciężkiej pracy. Czy zatem osoby zmieniajce branżę co 2-3 lata majpodstawy, by bypewne swojej wiedzy i umiejtnoci?

Nie przekraczaj granicy

Zagorzałym zwolennikiem pozostawania w krgu własnych kompetencji jest nie kto inny, jak Warren Buffett – miliarder, popularny na całym wiecie inwestor giełdowy, znany z tego, e nie lubi „płynąć z prdem”. Nazywany czsto „mdrcem z Omaha”. Wielokrotnie podkrelał, e nie angauje siw przedsiwzicia, których nie rozumie – nawet jeli w danym czasie wydajsibyniezwykle obiecujce.

Będąc pewnym, w jakim szerokim obszarze chcemy i jesteśmy w stanie się doskonalić, należy pamiętać o dwóch zasadniczych kwestiach:

  • pozostaniu w swoim „kręgu”,
  • nieposzerzaniu go.

Rolf Dobelli, znany szwajcarski przedsibiorca i zarazem autor bestsellera „Sztuka dobrego ycia”, jednoznacznie wskazuje, e eksperckoci z jednej dziedziny nie mona swobodnie przenieść na drug. Czy wybitny neurochirurg, mimo niekwestionowanych kompetencji medycznych, odniesie równie duży sukces w zarzdzaniu sieciszpitali? Najprawdopodobniej nie.

Błędy menedżerskie

Czy to pracownicy tak chętnie dążą do nabywania obcych sobie umiejętności? Nic podobnego. W wielu przypadkach wina leży po stronie kadry zarządzającej – nie do końca umiejącej stwierdzić, czy oczekuje od swoich podwładnych wielozadaniowości oraz gotowości do zmian, czy ciągłego doskonalenia się w tym, co było założone na początku współpracy. Efektem są odejścia osób z dużym potencjałem, które nie mogły w niczym poczuć się naprawdę dobre, ponieważ sukces został im niejako odebrany.

Wracamy do pracy

Większość doradców CRE Property ma wspomniane 10 tys. godzin praktyki za sobą. Część jeszcze do tego pułapu dąży. Szukasz wciąż swojego „kręgu”? Znajdziesz go prędzej niż później, co na pewno zaowocuje.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *