Szybki kontakt do doradcy
+48 61 (kliknij aby pokazać)
  • Szukasz biura, hali,
    magazynu dla potrzeb Twojego biznesu?

  • Posiadasz nieruchomość komercyjną?

  • Chcesz sprzedać
    lub kupić obiekt komercyjny?

1 2 3

CRE Property

Jesteśmy grupą doświadczonych ekspertów nieruchomości komercyjnych.
Specjalizujemy się w komercjalizacji, zarządzaniu oraz sprzedaży obiektów przynoszących dochód. Wiążemy transakcje najmu, wynajmu, kupna i sprzedaży powierzchni biurowych, magazynowych i handlowych.

Profesjonalna kadra naszej firmy obsługuje właścicieli nieruchomości, najemców oraz inwestorów, znajdując rozwiązania biznesowe, finansowe, ekonomiczne oraz z zakresu rynku nieruchomości.

Wykonujemy codzienną pracę ale także prowadzimy działania usprawniające, mające na celu optymalizację zysku i zadowolenia Właściciela, a także poszukujemy dodatkowych dochodów z nieruchomości. Szanujemy czas naszych Klientów, dlatego pracujemy tak, aby przejąć na siebie jak najwięcej obowiązków związanych z obsługą nieruchomości komercyjnych przy zachowaniu kluczowych decyzji Właścicielowi.

Komercjalizujemy Nieruchomości

Opracowujemy strategie komercjalizacji nieruchomości w oparciu o wytyczne Właściciela, w celu maksymalizacji wartości nieruchomości oraz zwrotu inwestycji. Efektem strategii jest wynajęcie budynkuów i tym samym stworzenie produktu inwestycyjnego przynoszącego dochód.

Proponujemy zakres działań:

  • analizujemy obecną sytuację Najemców (stawki, okres umowy, rodzaj umowy)
  • przeprowadzamy analizę konkurencji i znajdujemy silne i słabe strony obiektu
  • przygotowujemy strategię i budżet marketingowy (kompleksowa identyfikacja wizualna, kampanie promocyjne, działania PR)
  • opracowujemy tenant-mix i grupę docelowych Najemców
  • przygotowujemy i promujemy oferty , dopasowujemy odpowiedni marketing-mix
  • proponujemy zmiany: stawki najmu dopasowanej do jakości budynku i rynku najmu, okresów umowy i rodzajów umowy dopasowanych do rynku
  • przeprowadzamy prezentacje oferty na terenie nieruchomości
  • pozyskujemy i starannie dobieramy Najemców, przeprowadzamy rozmowy handlowe
  • współpracujemy z najskuteczniejszymi pośrednikami na rynku celem szybszej komercjalizacji obiektów
  • monitorujemy możliwości finansowe i wiarygodność potencjalnych najemców
  • przygotowujemy, negocjujemy i zawieramy umowy najmu
  • przekazujemy lokal na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
  • budujemy pozytywne relacje z Najemcami
  • przeprowadzamy comiesięczny raport z podjętych działań
  • proponujemy doradztwo i działania usprawniające mające na celu optymalizację zysku i zadowolenia Właściciela oraz poszukiwanie dodatkowych dochodów z nieruchomości

Sprzedajemy nieruchomości komercyjne

Dobrze ulokowany w nieruchomościach, profesjonalnie zarządzany kapitał powinien przynieść inwestorowi korzyści, zarówno w perspektywie długoterminowej jak i krótkoterminowej, niezależnie od wahań koniunktury. Skutecznie kojarzymy ze sobą Kupujących i Sprzedających i doprowadzamy do transakcji.

Zarządzamy Nieruchomościami

Podejmujemy decyzje i czynności mające na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewniamy bezpieczeństwo jej użytkowania i właściwej eksploatacji. Na bieżąco administrujemy nieruchomością, utrzymujemy nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz dokonujemy czynności ulepszające jej stan.

Proponujemy zakres działań:

  • zawieramy umowy z dostawcami mediów oraz kontrolujemy ich wykonywanie,
  • zapewniamy ciągłość konserwacji oraz bieżących napraw, w tym również nadzór nad służbami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku na nieruchomości oraz w jej najbliższym otoczeniu,
  • rozliczamy koszty dostarczanych do obiektu mediów,
  • prowadzimy ewidencję pozaksięgową przychodów i kosztów nieruchomości oraz dokonujemy rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości w oparciu o ustalone zasady/sposoby rozliczenia. Ewidencja odbywa się w oparciu o odrębny rachunek bankowy przeznaczony do obsługi wyłącznie danej nieruchomości.
  • planujemy budżet nieruchomości wraz z uwzględnieniem planowanych wydatków remontowych,
  • kontrolujemy terminowość dokonywanych wpłat najemców w kontekście zapewnienia niezachwianego funkcjonowania całego obiektu oraz przychodu Właścicieli,
  • przygotowujemy i realizujemy plan optymalizacji funkcjonowania nieruchomości, obejmującego zarówno część przychodową, jak również kosztową, w tym renegocjujemy umowy/zmieniamy dostawców usług,
  • windykujemy należności przeterminowane, z wyłączeniem zastępstwa procesowego w windykacji sądowej,
  • nadzorujemy pracę profesjonalnego prawnika w przypadku konieczności współpracy przy windykacji należności,
  • kontrolujemy wykonywania postanowień umów najmu przez najemców, w zakresie mającym wpływ na funkcjonowanie całego obiektu lub w zakresie innym, uzgodnionym z Właścicielem nieruchomości,
  • zapewniamy ciągłość ubezpieczenia budynku w umówionym zakresie,
  • prowadzimy dokumentację techniczną nieruchomości, w tym książkę obiektu budowlanego,
  • przestrzegamy terminów kontroli technicznych obiektów, prowadzimy nadzór nad ich przeprowadzaniem oraz kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych, w tym w szczególności kontroli kominiarskich, gazowych, elektrycznych, ogólnobudowlanych oraz wszystkich innych, wynikających ze specyfiki nieruchomości, jak również zainstalowanych urządzeń (windy, kotły CO, itp.)
  • ustalamy plany remontowe w porozumieniu z Właścicielami, przygotowujemy i kontrolujemy wykonanie planów remontowych,
  • współpracujemy w zakresie uzyskania stosownych uzgodnień oraz decyzji urzędowych w związku z pracami budowlanymi planowanymi na nieruchomości,
  • reprezentujemy Właścicieli nieruchomości w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, instytucjami oraz organami administracji państwowej, jak również samorządowej,
  • współpracujemy z firmami świadczącymi usługi pogotowia technicznego 24-godzinnego, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektu,
  • zapewniamy zaplecze prawne – współpracujemy z kancelariami adwokackimi oraz radcowskimi,
  • zapewniamy zaplecze księgowe – współpracujemy z biurami rachunkowymi.

Referencje


Zadzwoń i spotkaj się z nami!

Dane kontaktowe

CRE Property
ul. Wawrzyniaka 32/3
60-504 Poznań

Telefon: +48 61 (kliknij aby pokazać)

e-mail: office@cre-property.pl
web: www.cre-property.pl