Szybki kontakt do doradcy
+48 61 (kliknij aby pokazać)
 • Szukasz biura, hali,
  magazynu dla potrzeb Twojego biznesu?

 • Posiadasz nieruchomość komercyjną?

 • Chcesz sprzedać
  lub kupić obiekt komercyjny?

1 2 3

CRE Property

Jesteśmy grupą doświadczonych ekspertów nieruchomości komercyjnych.
Specjalizujemy się w komercjalizacji, zarządzaniu oraz sprzedaży obiektów przynoszących dochód. Wiążemy transakcje najmu, wynajmu, kupna i sprzedaży powierzchni biurowych, magazynowych i handlowych.

Profesjonalna kadra naszej firmy obsługuje właścicieli nieruchomości, najemców oraz inwestorów, znajdując rozwiązania biznesowe, finansowe, ekonomiczne oraz z zakresu rynku nieruchomości.

Wykonujemy codzienną pracę ale także prowadzimy działania usprawniające, mające na celu optymalizację zysku i zadowolenia Właściciela, a także poszukujemy dodatkowych dochodów z nieruchomości. Szanujemy czas naszych Klientów, dlatego pracujemy tak, aby przejąć na siebie jak najwięcej obowiązków związanych z obsługą nieruchomości komercyjnych przy zachowaniu kluczowych decyzji Właścicielowi.

REPREZENTACJA NAJEMCY

Wskazujemy właściwa lokalizację dla potrzeb każdego biznesu.

REPREZENTACJA WYNAJMUJĄCEGO

Komercjalizujemy budynki Właścicieli i maksymalizujemy ich wartość.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Kojarzymy partnerów biznesowych w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości komercyjnych.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI

Administrujemy majątkiem zapewniającym bezpieczeństwo dochodu Właściciela.

Dla najemcy

Decyzja menedżerska polegająca na zmianie wielkości zatrudnienia lub lokalizacji firmy to pierwszy krok w poszukiwaniu nowego biura. Doradzamy w procesie tej zmiany. Dobór powierzchni uwzględniający najlepszy standard we właściwej lokalizacji w optymalnej cenie jest prawdziwym wyzwaniem w dzisiejszym, szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Znamy się na tym.

Dla Wynajmującego

Opracowujemy strategie komercjalizacji nieruchomości w oparciu o wytyczne Właściciela, w celu maksymalizacji wartości nieruchomości oraz zwrotu inwestycji. Efektem strategii jest wynajęcie budynków i tym samym stworzenie produktu inwestycyjnego przynoszącego dochód.

Proponujemy zakres działań:

 • analizujemy obecną sytuację Najemców
 • przeprowadzamy analizę konkurencji, znajdujemy silne i słabe strony obiektu
 • przygotowujemy strategię i budżet marketingowy (kompleksowa identyfikacja wizualna, kampanie promocyjne, działania PR)
 • przygotowujemy i promujemy oferty , dopasowujemy odpowiedni marketing-mix
 • dopasowanie stawki najmu do jakości budynku i aktualnej sytuacji na rynku. 
 • przeprowadzamy prezentacje oferty na terenie nieruchomości
 • pozyskujemy i starannie dobieramy Najemców, przeprowadzamy rozmowy handlowe
 • szybka komercjalizacja obiektów
 • monitorujemy możliwości finansowe i wiarygodność potencjalnych najemców
 • przygotowujemy, negocjujemy i zawieramy umowy najmu
 • przekazujemy lokal na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
 • budujemy pozytywne relacje z Najemcami
 • przeprowadzamy comiesięczny raport z podjętych działań
 • proponujemy doradztwo i działania usprawniające mające na celu optymalizację zysku i zadowolenia Właściciela oraz poszukiwanie dodatkowych dochodów z nieruchomości

Doradztwo

Dzielimy się nagromadzoną od lat wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie nieruchomości komercyjnych. Procesy sprzedaży/kupna, najmu/wynajmu nieruchomości wymagają staranności i fachowego doradztwa na każdym etapie zarządzania transakcją. Zapewniamy wartość dodaną polegającą na: ciągłym kontakcie i pomocy dla kluczowych osób podejmujących decyzje, utrzymaniu szerokich kontaktów ze współpracownikami mogącymi pomóc w realizacji planu, tworzeniu profesjonalnych zestawień, analiz i audytów, rekomendacji podwykonawców lub dostawców procesu, zastępstwie w zakresie prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji i wielu innych kwestii doradczych mających na celu jak najlepsze efekty dla klienta.

Sprzedajemy nieruchomości komercyjne

Dobrze ulokowany w nieruchomościach, profesjonalnie zarządzany kapitał powinien przynieść inwestorowi korzyści, zarówno w perspektywie długoterminowej jak i krótkoterminowej, niezależnie od wahań koniunktury. Skutecznie kojarzymy ze sobą Kupujących i Sprzedających i doprowadzamy do transakcji.

Zarządzamy Nieruchomościami

Podejmujemy decyzje i czynności mające na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewniamy bezpieczeństwo jej użytkowania i właściwej eksploatacji. Na bieżąco administrujemy nieruchomością, utrzymujemy nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz dokonujemy czynności ulepszające jej stan.

Proponujemy zakres działań:

 • zawieramy umowy z dostawcami mediów oraz kontrolujemy ich wykonywanie,
 • zapewniamy ciągłość konserwacji oraz bieżących napraw, w tym również nadzór nad służbami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku
 • rozliczamy koszty dostarczanych do obiektu mediów,
 • prowadzimy ewidencję pozaksięgową przychodów i kosztów nieruchomości oraz dokonujemy rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości
 • planujemy budżet nieruchomości wraz z uwzględnieniem planowanych wydatków remontowych,
 • kontrolujemy terminowość dokonywanych wpłat najemców w kontekście zapewnienia niezachwianego funkcjonowania całego obiektu oraz przychodu Właścicieli,
 • przygotowujemy i realizujemy plan optymalizacji funkcjonowania nieruchomości, obejmującego zarówno część przychodową, jak również kosztową, w tym renegocjujemy umowy/zmieniamy dostawców usług,
 • windykujemy należności przeterminowane, z wyłączeniem zastępstwa procesowego w windykacji sądowej,
 • nadzorujemy pracę profesjonalnego prawnika w przypadku konieczności współpracy przy windykacji należności,
 • kontrolujemy wykonywania postanowień umów najmu przez najemców, w zakresie mającym wpływ na funkcjonowanie całego obiektu lub w zakresie innym, uzgodnionym z Właścicielem nieruchomości,
 • zapewniamy ciągłość ubezpieczenia budynku w umówionym zakresie,
 • prowadzimy dokumentację techniczną nieruchomości, w tym książkę obiektu budowlanego,
 • przestrzegamy terminów kontroli technicznych obiektów, prowadzimy nadzór nad ich przeprowadzaniem oraz kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych, w tym w szczególności kontroli kominiarskich, gazowych, elektrycznych, ogólnobudowlanych oraz wszystkich innych,
 • ustalamy plany remontowe w porozumieniu z Właścicielami, przygotowujemy i kontrolujemy wykonanie planów remontowych,
 • współpracujemy w zakresie uzyskania stosownych uzgodnień oraz decyzji urzędowych w związku z pracami budowlanymi planowanymi na nieruchomości,
 • reprezentujemy Właścicieli nieruchomości w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, instytucjami oraz organami administracji państwowej, jak również samorządowej,
 • współpracujemy z firmami świadczącymi usługi pogotowia technicznego 24-godzinnego, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektu,
 • zapewniamy zaplecze prawne – współpracujemy z kancelariami adwokackimi oraz radcowskimi,
 • zapewniamy zaplecze księgowe – współpracujemy z biurami rachunkowymi.

Referencje


Zadzwoń i spotkaj się z nami!

 

Dane kontaktowe

CRE Property
ul. Wawrzyniaka 32/3
60-504 Poznań

Telefon: +48 61 415 25 86

e-mail: office@cre-property.pl
web: www.cre-property.pl