Energia, podwyżki jej cen, prognozy jej niedostępności są w ostatnich tygodniach jednym z tematów równie istotnych jak inflacja. Istnieją dwie ważne z tego punktu widzenia kwestie. Pierwsza z nich to uchwalona przez Sejm we wrześniu, a mająca wejść w życie za sześć miesięcy, nowelizacja ustawy dotyczącej poprawy efektywności energetycznej budynków, która dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Druga zaś to rozwiązania pozwalające na oszczędności energii lub wręcz niezależność energetyczną.

Efektywność energetyczna budynków

Wspomniana wyżej nowelizacja przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków ma przede wszystkim na celu pozytywny wpływ na oszczędność energii i na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków. Mowa w niej między innymi o wprowadzeniu zmian dotyczących wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, które rozszerzają zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli (dotyczyć to będzie systemów o mocy ponad 70 kW). Inwestorzy będą musieli dołączać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie i dotyczyło to będzie zarówno deweloperów, jak i inwestorów indywidualnych.

Efektywność energetyczna a wybór budynku biurowego

W kontekście biur efektywność energetyczna ma również kluczowe znaczenie, nie tylko dla komfortu pracujących w nich ludzi, ale przede wszystkim dla optymalizacji kosztów zarządczych. Certyfikaty, które gwarantują budynkowi wysokie parametry efektywności energetycznej to BREEAM i LEED. Budynki certyfikowane mają dużo niższe zużycie energii niż budynki niecertyfikowane. Szacuje się, że wydatki na energię w budynku certyfikowanym są niższe o około 26% niż w budynku niecertyfikowanym. Z tej perspektywy rozsądnym i pożądanym wyborem są właśnie biurowce certyfikowane, które, choć droższe, przy zoptymalizowanym zużyciu energii, dostarczają najemcom więcej komfortu i nowoczesne rozwiązania.

Odnawialne źródła energii w budynkach biurowych

Oczy wielu zwracają się w ostatnim czasie w kierunku alternatywnych źródeł energii, które dają szansę na większą niezależność energetyczną. Ceny energii rosną w niespotykanym dotąd tempie i na tę chwilę najmocniej uderzają w przedsiębiorców. W wykazie prac rządu pojawił się wprawdzie projekt w sprawie łagodzenia skutków wzrostu cen energii dla firm, jednak na razie wprowadza on tylko „możliwość udzielenia wsparcia finansowego określonym grupom przedsiębiorców w oparciu o programy rządowe”. Trudno więc opierać na nim planowanie w czasie wydatków firmowych na energię.

To, co jeszcze jakiś czas temu brzmiało nieprawdopodobnie, dziś staje się rzeczywistością – budynki biurowe częściowo lub w całości zasilane są zieloną energią lub co najmniej są w nich zastosowane ekologiczne rozwiązania wpływające na ograniczenie strat energii.

Przykładem takich rozwiązań może się pochwalić kompleks biurowców Business Garden Poznań. Roślinność ekstensywna zielonych dachów i ogród z gatunkami roślin przystosowanymi do lokalnych warunków minimalizują efekt wyspy cieplnej, a także redukują zużycie wody poprzez brak konieczności zastosowanie systemu nawadniania. Roślinność na dachach i zbiorniki na wodę deszczową ograniczają również ilość wody oddawanej do miejskiej kanalizacji. Odpowiednie rozwiązania techniczne i materiały o wysokiej wydajności energetycznej zastosowane przy budowie sprawiają również, że budynki kompleksu mają o 46% niższe zużycie energii niż typowe biurowce zaprojektowane zgodnie z wymogami ASHRAE (Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji).

Spektakularnym przykładem budynku biurowego, wykorzystującego zieloną energię jest budynek Centrum Południe we Wrocławiu realizowany przez Skanską. Nowoczesne Centrum Południe przy ul. Powstańców Śląskich zasilane jest zieloną energią pochodzącą z farmy wiatrowej Pągów w województwie opolskim oddalonej o ok. 60 km od Wrocławia. Dodatkowo w kompleksie w częściach wspólnych zastosowano oświetlenie LED. To jedno z rozwiązań, dzięki którym zużycie energii jest nawet o 1/3 mniejsze niż w referencyjnych budynkach. Pierwszy etap Centrum Południe uznano za najlepszy zrównoważony projekt w konkursie CIJ Awards Poland 2020, jak również otrzymał on nagrodę PLGBC Green Building Award 2021.

Zastosowanie rozwiązań ekologicznych, oszczędzających energię lub wykorzystujących zieloną energię do zasilania jest dla najemców coraz ważniejsze przy wyborze siedziby dla ich firm. Ekologia, oszczędność energii i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii już dawno przestały być modą czy pieśnią przyszłości. Rozwiązania te stały się już naszą teraźniejszością i przede wszystkim koniecznością.

Materiały źródłowe: skanska.pl

Kategorie: KOMENTARZ EKSPERTA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *