W ostatnich miesiącach słowo inflacja odmieniane jest w Polsce przez wszystkie przypadki, a rozmowy o niej toczą się zarówno w rozmowach prywatnych Polaków, jak i w sferze biznesu. Inflacja oznacza proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce i jest zjawiskiem normalnym. Duże emocje wzbudza dopiero w sytuacji, w której wzrost cen jest bardzo dynamiczny, tak jak ma to miejsce na przestrzeni ostatnich miesięcy.
Wysoka inflacja obniża siłę nabywczą pieniądza przez co redukuje dochody konsumentów. Ma to wpływ na zachowania konsumenckie – w prostych słowach: ludzie mniej kupują. To z kolei przekłada się na sytuację firm, które zaczynają hamować i przestają inwestować w nowe fabryki, sklepy czy biura.

Źródło: Unsplash.com

Przyczyny wysokiej inflacji

Eksperci wymieniają trzy czynniki, które znacząco wpłynęły na tak wysoki poziom inflacji w Polsce:

  • pandemia Covid-19, która miała i ma duży wpływ na gospodarkę
  • agresja Rosji na Ukrainę
  • odcinanie się od zasobów gazu pochodzących z Rosji

Ostatni z wymienionych czynników ma znaczący wpływ na cenę gazu, a warto wiedzieć, że w skład tak zwanego koszyka inflacji wchodzą również ceny energii, w tym gazu.

Dodatkowo Narodowy Bank Polski zareagował na tę sytuację podniesieniem stóp procentowych, które miało na celu wyhamowanie inflacji, jednak reakcja ta była na tyle spóźniona, że inflacja zdążyła już wzrosnąć i wyhamowanie tego procesu nie jest możliwe z dnia na dzień.

Wpływ wysokiej inflacji na rynek nieruchomości komercyjnych

Sytuacja firm w środowisku wysokiej inflacji jest pełna wyzwań. Z jednej strony firmy borykają się z rosnącymi kosztami energii, surowców, materiałów, z drugiej zaś muszą się zmierzyć z mniejszą skłonnością do zakupów wśród konsumentów. Wzrost kosztów i spadek sprzedaży dla wielu firm oznacza ostre hamowanie rozwoju przedsiębiorstwa, co przekłada się na wstrzymanie decyzji o inwestycjach, w tym inwestycjach w nowe hale produkcyjne, przestrzenie biurowe i inne nieruchomości komercyjne. Wpływ na to mają również wysokie koszty kredytów inwestycyjnych, które są bezpośrednio powiązane ze stopami procentowymi. W efekcie kredyt inwestycyjny w banku jest drogi, znacznie droższy niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Źródło: Unsplash.com

Jest jednak w tej sytuacji druga strona medalu – firmy, które w ostatnich latach prosperity nagromadziły środki finansowe, w obecnych czasach skłonne są podejmować szybkie decyzje inwestycyjne, chroniąc się przed wysoką inflacją. Ma to znaczenie w kontekście rynku nieruchomości komercyjnych, ponieważ to właśnie one są bezpieczną lokatą takiego zgromadzonego kapitału. Firmy, w obecnej sytuacji rynkowej, będą również szukały okazji zakupowych na rynku komercyjnym. Silniejsi inwestorzy będą obserwować, czy inne, słabsze firmy lub właściciele prywatni, nie muszą sprzedać nabytych nieruchomości, okazyjnie, taniej o 20, 30%, i tak dalej…

Źródło: Unsplash.com
Źródło: Unsplash.com

Jak zmieni się rynek nieruchomości komercyjnych

Niemożliwe jest, aby rynek nieruchomości stanął, pewne jest jednak, że się zmieni. Tak zwane czarne łabędzie w ekonomii jak pandemia Covid-19 czy wojna wywołały tąpnięcia, jednak w nadchodzących miesiącach przewidywane są już raczej naturalne dla tego rynku, sinusoidalne zmiany, zgodne z cyklem koniunkturalnym. Zmiany na rynku nieruchomości komercyjnych nie będą więc spektakularne, firmy nadal będą inwestować, a opisane wyżej tendencje nie będą dominujące, choć staną się na jakiś czas częścią rynku.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *