SŁOWNIK

Komercjalizacja nieruchomości wiąże się z potrzebą znajomości terminów branżowych. Wiedza o nich może często uchronić przed nieporozumieniem. Niezmiernie ważne jest zatem, by czerpać informację ze sprawdzonych źródeł.

Polski rynek nieruchomości komercyjnych rozwija się bardzo dynamicznie. Powstaje wiele nowych terminów, zjawisk czy po prostu nowych definicji związanych z branżą komercjalizacji, dlatego aby ułatwić Wam współpracę i zaoszczędzić cenny czas, eksperci CRE PROPERTY przygotowali dla Was słownik pojęć o tematyce nieruchomościowej. 

BMS – System zarządzania budynkiem (ang. Building Management System), centralny system zarządzania budynkiem 

BOMA – Jest to organizacja Building Owners and Managers Association International, która odpowiada za klasyfikację powierzchni biurowych. 

COB – Jest to centralny obszar biznesu.

Czynsz bazowy (umowny) – Jest to wyjściowa, podana w ofercie kwota umowna czynszu za dany okres.

Czynsz transakcyjny – Ostateczna stawka czynszu bazowego, zapisana w umowie najmu.

Czynsz efektywny – Jest to czynsz bazowy skorygowany w dół w celu uwzględniania zwolnień i ulg oraz w górę w celu uwzględnienia kosztów, które ponosi Najemca. Całkowity czynsz efektywny jest to suma przepływów środków pieniężnych przez cały okres najmu. 

Czynsz wywoławczy – Stawka sugerowana przez właściciela/wynajmującego nieruchomości za metr kwadratowy.

Całkowita stawka efektywna –  Całkowity czynsz efektowny podzielony przez powierzchnię.

Koszt zajmowania powierzchni –  Rzeczywisty koszt, który ponosi użytkownik w związki z zajmowaniem powierzchni lub czynsz efektywny powiększony o koszty albo pomniejszony o ulgi.

Long-list (długa lista) – Szeroka lista ofert, które spełniają wstępne warunki Najemcy.

Okres najmu – Okres na jaki została zawarta umowa.

Opłaty eksploatacyjne – Suma wydatków ponoszonych na utrzymanie budynku i systemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości,  podobnie jak w przypadku czynszu administracyjnego.

Umowa najmu na czas określony – to zapis w umowie najmu, który nie zakłada możliwość rozwiązania umowy przez strony, chyba że w bardzo nadzwyczajnych, uzasadnionych przypadkach lub za porozumieniem stron.

Umowa najmu na czas nieokreślony – to zapis w umowie najmu zakładający możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy.

Procent efektywności/produktywności budynku – to odwrotność współczynnika add-on – to stosunek powierzchni użytkowej do powierzchni najmu. Jest istotny dla Właściciela budynku dla sprawdzenia jakie dochody wypracowuje jego budynek

Plan powierzchni – Planowany układ pomieszczeń przygotowany na potrzeby Najemcy. Wstępne wersie pozwalają na wskazanie najefektywniejszego sposobu wykorzystania powierzchni biurowej.

Short list (krótka lista) – Lista wybranych budynków, które przeszły już wstępną selekcję.

Średnia roczna stawka efektywna – Jest to średni roczny czynsz efektywny dzielony przez powierzchnie

Wcześniejsze wyjście (Break option) – Jest to zapis w umowie, który daje prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy, najczęściej wiążą się z tym dodatkowe koszta np. zwrot niezamortyzowanych nakładów aranżacyjnych. 

Wielkość powierzchni brutto –  Jest to powierzchnia biurowa netto powiększona o części wspólne  w budynku (np. toalety, korytarze).

Wielkość powierzchni netto – Jest to zgodna z oczekiwaniami Najemcy powierzchnia użytkowa.

Współczynnik części wspólnych (add-on factor, wsp. strat) –  Współczynnik powierzchni najmu do powierzchni użytkowej wyrażony w procentach. Współczynnik jest istotny dla Najemcy przy wyliczaniu całkowitego kosztu najmu”

Zestawienie kosztów – Jest to zestawienie przepływu pieniędzy związanych z najmem. Często rozbija się ją na określony okres – służy do porównywania ofert. 

Kategorie: PORADNIK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *